Dưới màu hoa bất tử

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Tôi vẫn thường suy nghĩ vì sao Đồng Lộc lại được chọn, được trở thành một di tích lịch sử đặc biệt? Không do ý muốn của một ai. Đó là sự lựa chọn của nhân dân, của lịch sử.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126270&sub=80&top=43