Đuổi ai?

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Sếp gọi cô thư ký và nói: - Ông kế toán trưởng luôn kêu ca với tôi rằng cô bao giờ cũng mặc váy quá ngắn, áo xẻ cổ quá sâu khiến ông ta không sao tập trung tư tưởng để làm việc được. Ông ta đề nghị cô thay đổi cách ăn mặc, nếu không sẽ phải đuổi cô... Đúng là không thể để tình trạng như vậy tiếp tục tồn tại.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200910/20090308001318.aspx