Được tăng lương nếu bạn thật sự xứng đáng

    Gốc

    Hanoinet - Nếu bạn không được lòng người quản lý mà việc tăng lương lại do người này quyết định thì bạn khó có thể lên lương. Vì thế từ lâu khi đi làm, được lòng sếp và được sếp ưu ái đã là một trong những công việc phải làm trong việc tạo mối quan hệ nơi công sở.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=73325