Được sử dụng hợp đồng mua bán ngoại tệ để xác nhận số dư NĐT ngoại

    Báo Hà Nội Mới
    5 đăng lạiGốc

    (HNMO)- Ngày 29/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn số 759/UBCK-PTTT gửi các thành viên lưu ký thông báo về việc sử dụng hợp đồng mua bán ngoại tệ để xác nhận số dư của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) cho giao dịch chứng khoán.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/13/166574