Dược phẩm phải được ghi rõ chống chỉ định đối với vận động viên

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Trung Quốc vừa yêu cầu tất cả các xí nghiệp dược phẩm phải ghi rõ vào vỏ thuốc những loại có chất kích thích cấm vận động viên sử dụng trong thời gian diễn ra Olympic Bắc Kinh 2008.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117971&sub=136&top=46