Dược phẩm Pha No đã chuyển nhượng hơn 2,63 triệu cổ phiếu IMP

Bên nhận quyền sở hữu hơn 2,63 triệu cổ phiếu IMP là Công ty cổ phần Giải pháp Phân phối và Bán lẻ Phano.

Dược phẩm Pha No đã chuyển nhượng hơn 2,63 triệu cổ phiếu IMP - Ảnh 1

Căn cứ công văn số 5948/UBCK-PTTT ngày 06/09/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu IMP của Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM và hồ sơ chuyển quyền sở hữu cổ phiếu IMP, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu IMP từ nhà đầu tư Công ty cổ phần Dược phẩm Pha No sang nhà đầu tư Công ty cổ phần Giải pháp Phân phối và Bán lẻ Phano.

Theo đó, Công ty cổ phần Dược phẩm Pha No đã chuyển quyền sở hữu hơn 2,63 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 9,09% vốn của IMP sang cho Công ty cổ phần Giải pháp Phân phối và Bán lẻ Phano.

Ngày hiệu lực chuyển quyền 12/10/2016.

Trước đó, Công ty cổ phần Dược phẩm Pha No đã đăng ký bán số cổ phiếu IMP nói trên với mục đích chuyển dịch tài sản nội bộ và phân quyền quản lý tài sản, danh mục đầu tư trong nhóm Công ty con của Công ty cổ phần Dược phẩm Pha No.