Dược phẩm mới điều trị hiệu quả một số dạng ung thư

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Các nhà khoa học Mỹ cho biết, một loại dược phẩm được chế tạo bằng công nghệ nano và một loại nấm tình cờ phát hiện trong phòng thí nghiệm có triển vọng điều trị hiệu quả một loạt bệnh ung thư.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125519&sub=72&top=41