Dược phẩm Bến Tre được chấp thuận nguyên tắc niêm yết trên HNX

    Báo Đầu Tư Chứng Khoán
    Gốc

    (ĐTCK-online) Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, Sở đã có thông báo chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu của CTCP Dược phẩm Bến Tre.

    Theo đó, Công ty có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, được niêm yết 3 triệu cổ phiếu trên HNX. Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên, năm 2009 Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 360 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10,8 tỷ đồng, cổ tức dự kiến chia theo tỷ lệ 20%. Được biết, năm 2008, Công ty đạt doanh thu 330 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9,6 tỷ đồng, cổ tức chia 20%. Được biết, trong tháng 8/2009, Công ty đã tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 10%.

    Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CEFJHF/duoc-pham-ben-tre-duoc-chap-thuan-nguyen-tac-niem-yet-tren-hnx.html