“Được mùa, mất giá” chỉ còn là quá khứ?

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Năm 2007, xuất khẩu cà phê nước ta đạt 1,2 triệu tấn, kim ngạch 1,86 tỷ USD, tăng 21,8% về lượng và 52,3% về giá trị so với năm 2006.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=18769