Được mang bao nhiêu ngoại tệ khi xuất nhập cảnh?

Hỏi: Tôi chuẩn bị có việc ra nước ngoài và muốn mang theo tiền mặt. Xin hỏi cá nhân có thể được mang tối đa bao nhiêu tiền mặt qua cửa khẩu hải quan khi xuất nhập cảnh? (Phan Thị Nga, TP Việt Trì, Phú Thọ)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 337/1998/QĐ-NHNN7 (Quyết định số 337) ngày 10/10/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh, Quyết định số 921/2005/NHNN ngày 27/6/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi bổ sung cho Quyết định 337, Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối thì: Cá nhân khi xuất nhập cảnh mang ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam bằng hoặc dưới mức quy định sau đây thì không phải khai báo với hải quan cửa khẩu: - 7.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương; - 15.000.000 VND. Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam bằng tiền mặt quy định phải khai báo hải quan cửa khẩu nói trên không áp dụng đối với những cá nhân mang theo các loại công cụ thanh toán và các loại giấy tờ có giá khác bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như thẻ tín dụng, thẻ thanh toán, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán... Nếu cá nhân khi xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Việt Nam có mang theo người ngoại tệ tiền mặt (bao gồm tiền giấy, tiền kim loại, séc du lịch) và đồng Việt Nam bằng tiền mặt trên mức quy định thì phải khai báo hải quan cửa khẩu và phải xin giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước hoặc các ngân hàng được phép. Ngoài việc mang tiền mặt ra nước ngoài như trên, theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối thì: Công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài thông qua tổ chức tín dụng được phép cho các mục đích: Chi phí cho việc học tập, chữa bệnh; đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài; trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài; trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài; chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài; chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài; các mục đích chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác