Được làm công dân Thủ đô, vừa mừng lại vừa lo

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đó là tâm trạng chung của cán bộ, nhân dân 4 xã phía bắc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình kể từ ngày 1/8/2008, khi Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội bắt đầu có hiệu lực.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=82683