Được gặp Bác tại Phủ Chủ tịch

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng tôi chưa thể nào quên lần may mắn được vào Phủ Chủ tịch gặp Bác Hồ vào ngày 1.6.1955. Đó là lần Bác gặp các đại diện thiếu nhi của học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200921/20090518154410.aspx