Được chọn trường đăng ký dự tuyển

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Từ nay đến hết ngày 19-3 là khoảng thời gian phát hành hồ sơ thi tuyển viên chức ngạch giáo viên (GV) các cơ sở giáo dục công lập, bán công có chỉ tiêu tuyển dụng thuộc UBND quận, huyện.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/161616