Được cấp mới sổ hộ khẩu phải nộp tối đa 15.000 đồng

    3 đăng lạiGốc

    Theo một thông tư vừa được Bộ Tài chính ban hành thì khi cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, người dân trú tại các quận của thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh, phải nộp không quá 15.000 đồng/lần cấp.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/1/83547.cand