Dùng xăng và nước mắm để “ăn thua” với đoàn cưỡng chế

Phản đối lệnh di dời để trả đất, các hộ “cứng đầu” còn lại đã tập hợp nhau bàn cách chống lại lực lượng chức năng đi cưỡng chế. Họ nghĩ ra “chiêu” dùng xăng đốt, lấy nước sôi pha xác mắm, quyết ăn thua đủ khi lực lượng chức năng đến cưỡng chế. Một số người nấu nước sôi để trước sân, sẵn sàng đổ vào người những ai tháo nhà của họ. Những người khác thì chuẩn bị đuốc, bình gas, xăng… tấn công khi lực lượng tiến hành cưỡng chế.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/9/99677.cand