Dựng vở diễn mới về đề tài thương binh, liệt sĩ

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Nhà hát Ca-múa-kịch Lam Sơn phối hợp Công ty Nắng pha lê (TP Hồ Chí Minh) dàn dựng vở kịch kỷ niệm 61 năm Ngày thương binh, liệt sĩ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124927&sub=134&top=43