Đừng tin những lời đồn về "thần dược chữa ung thư"

Có đến Khoa Chống đau Bệnh viện K mới thấy được một cách rõ rệt nhất hậu quả tai hại của việc dùng thần dược một cách bừa bãi, liều lĩnh. Hậu quả ấy hiển hiện trong những cơn đau triền miên của người bệnh, trong sự tuyệt vọng của các bác sĩ khi bệnh tình đã trở nên quá nặng, không còn cơ hội chữa trị…