Dùng thuốc nhỏ mắt đúng cách

Khi dùng thuốc nhỏ mắt, thường sẽ bị chảy xuống cổ họng, rất đắng. Vậy nó có ảnh hưởng đến sức khỏe khi nuốt phải nước thuốc nhỏ mắt hay không?