Dung Quất đang đếm ngược thời gian

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) hoạt động vào tháng 2-2009, có công suất 6,5 triệu tấn/năm sẽ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu sử dụng xăng dầu trong nước