Dừng phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021

  1 liên quanGốc

  Ngày 13/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Thông báo về việc dừng phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021 của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

  Theo quy định, phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021 của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện vào ngày 15/6/2021 tại trụ sở Tiếp dân UBND tỉnh.

  Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, để tránh việc tập trung đông người, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, bảo đảm sức khỏe cho công dân; sau khi đã thống nhất với Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo dừng phiên tiếp công dân định kỳ của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh tháng 6/2021.

   Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/362182/dung-phien-tiep-cong-dan-dinh-ky-thang-6-2021.html