Đừng ngoảnh mặt với đường sắt

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Những năm gần đây, tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp ở cả đường bộ, đường thủy và đường sắt. Thế nhưng, hình như có lúc, có nơi người ta chỉ chú trọng tới đường bộ mà bỏ quên đường sắt.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=127597