Dùng mô-tô ảo để nghiên cứu an toàn giao thông

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT – Các nhà khoa học Anh vừa cho ra mắt một mô hình mô tô ảo để theo dõi cách thức xử lý tình huống của người tham gia giao thông, từ đó có những cải tiến trong thiết kế của xe cũng như của đường sá để tăng độ an toàn.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=122631&sub=72&top=41