Đừng làm tổn thương trẻ bằng câu nói

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - -“Để mẹ làm cho”, “Để mẹ dọn cho”, “Để mẹ mua cho”… Trên thực tế cách đối xử và những câu nói này sẽ nhanh chóng hình thành nên một thói quen ỷ lại vào người khác, không tự lập và thói vô trách nhiệm, không chia sẻ với người khác khi trẻ lớn lên.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=65879