Dừng hóa giá nhà thuê của Nhà nước từ 1-11-1992 trở về sau

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Theo các công ty quản lý nhà trên địa bàn TP.HCM, hiện nay nhiều hồ sơ mua nhà sở hữu nhà nước phải dừng lại do chờ quy định mới của Chính phủ.

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2009/05/19/091000/14477