Dùng điện chữa bệnh nghiện game

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Đây là cách Dương Vĩnh Tín, một chuyên gia cai nghiện game ở Trung Quốc, dùng để giúp người bệnh dần xa rời thế giới ảo trên Internet.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2009/05/3B9AF41E