Đừng dẫm chân lên con đường chị đã qua...

Chị ngồi đọc những câu chuyện em viết trên blog, giật mình khi thấy em đều kể về những chuyện ...