Đức trở thành nước viện trợ phát triển (ODA) lớn thứ 2 thế giới

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chính phủ Đức cho biết, năm 2007 nước này đã trở thành nước viện trợ phát triển (ODA) lớn thứ 2 thế giới, sau Mỹ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=51362