Đức thử nghiệm thiết bị cảm biến sóng thần

    Gốc

    Ngày 15/11, Viện Nghiên cứu Biển và Địa cực Alfred Wegener (AWI) của Đức đã thử nghiệm thành công thiết bị cảnh báo sớm sóng thần, được thiết kế để lắp đặt tại Ấn Độ Dương.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223426/Default.aspx