Đức thành lập Ủy ban tham mưu liên ngành về nhập cư và việc làm

QĐND - Trong bối cảnh số lượng người tị nạn đổ về Đức ngày một đông, Văn phòng Thủ tướng Đức đã quyết định thành lập Ủy ban tham mưu liên ngành của Đức về nhập cư và việc làm. Theo Roi-tơ, ủy ban này tập hợp các chuyên gia tới từ Cục Lao động liên bang (BA), Cục Di trú và Tị nạn liên bang (BAMF) và sẽ có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất các ý tưởng để đẩy nhanh quá trình xét duyệt hồ sơ xin tị nạn, kết nối giữa người nhập cư vào thị trường lao động Đức. Những đề xuất bước đầu của ủy ban này sẽ được gửi lên Bộ Nội vụ liên bang trong tuần tới, sau đó đệ trình trước phiên họp toàn thể của Chính phủ liên bang với lãnh đạo các bang về chủ đề nhập cư và tị nạn ngày 24-9 tới.

Trong khi đó, nhiều nước châu Âu cuối ngày 18-9 đã đồng loạt đóng cửa biên giới vì số người di cư quá đông. Crô-a-ti-a ngày 18-9 đã đóng 7 trong số 8 cửa khẩu biên giới đường bộ với Xéc-bi-a để đối phó với lượng người di cư khổng lồ. Trước đó, Hung-ga-ri và Xlô-vê-ni-a cũng đã phải đóng cửa biên giới vì lý do tương tự.

NGỌC MINH