Đức muốn cụ thể hóa lời nói thành việc làm để giúp đỡ Việt Nam

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Việt Nam luôn giành được sự ưu tiên của Đức trong quan hệ giữa Đức với Đông Nam Á và rộng hơn là giữa Đức với khu vực Đông Á. Đại sứ Đức tại Việt Nam Rôn Pi-tơ Xchun-giơ và nữ Giám đốc Quỹ Nghiên cứu quốc gia Đức (DFG), Đô-rô-thi Đờ-uôn-nếc, đã khẳng định như vậy...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.thegioivoivietnam.53360.qdnd