Đức: Lễ phục sinh vì hòa bình

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Bắt đầu từ ngày 10 đến hết ngày 13-4, hàng chục ngàn người tham gia các cuộc tuần hành truyền thống nhân dịp lễ Phục sinh trên toàn nước Đức để kêu gọi hòa bình và chấm dứt phổ biến vũ khí hạt nhân.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2009/4/187073