Đức giúp Việt Nam xây dựng các bệnh viện tỉnh

Đại diện Chính phủ Đức hứa giúp đỡ rất cụ thể và hỗ trợ xây dựng các bệnh viện tại các tỉnh của Việt Nam.