Đúc chuông, tạc tượng hay lo cho cộng đồng?

Có một phong trào đúc tượng, đúc chuông đang dấy lên ở nhiều nơi, cụ thể là một tỉnh miền Trung dự định chi gần 80 tỉ đồng để xây tượng mẹ VN anh hùng. Hiện số phận tượng đài này còn long đong, chỉ mới vận động được trên 10 tỉ đồng, cộng thêm 20 tỉ từ ngân sách của tỉnh, còn chờ sự hỗ trợ của trung ương.