Đưa xuống nước thành công giàn khai thác đầu giếng BO-B nặng gần 800 tấn

    Gốc

    Sáng 15-10, tại TP. Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu), Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) đã tổ chức đưa xuống nước giàn khai thác đầu giếng BO-B an toàn với trọng lượng khoảng 800 tấn.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2007/10/16/212616.tno