Đưa vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ phát triển năng động

    Báo VTC News
    Gốc

    Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, ngành và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh khai thác thế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, giúp vùng phát triển nhanh và năng động.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/248436/Default.aspx