Dựa vào sức dân để làm cho dân

(Dân Việt) - Để triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), ngoài nguồn vốn của T.Ư và của tỉnh, huyện Lộc Hà đã tích cực vận động dân và kêu gọi các doanh nghiệp, con em quê hương ở mọi miền chung tay xây dựng NTM.

Riêng ở xã điểm Thạch Châu, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, số tiền mà nhân dân địa phương đóng góp và con em xa quê gửi về hỗ trợ là trên 2 tỷ đồng. Nhờ đó, xã đã tập trung vào thực hiện các tiêu chí về chợ và giáo dục.

Đường giao thông nông thôn ở xã Thạch Châu được bê tông hóa.

Đến nay, huyện Lộc Hà là một trong những địa phương đầu tiên hoàn thành công tác phê duyệt quy hoạch NTM và Đề án Xây dựng NTM của tỉnh Hà Tĩnh. Đã có 7 xã trong huyện công bố cắm mốc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch NTM. Qua rà soát kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại 13 xã trên toàn huyện, xã Thạch Châu đã đạt 14 tiêu chí, xã Thạch Kim đạt 9 tiêu chí, xã Thạch Bằng đạt 8 tiêu chí…

Đến nay, huyện Lộc Hà đã bê tông hóa, nhựa hóa được hơn 50/94km đường trục xã, liên xã, cứng hóa và đạt tiêu chuẩn 56km đường trục thôn xóm, kiên cố hóa được 89km kênh mương nội đồng. Trong lĩnh vực giáo dục và trường học, Lộc Hà cũng đã hoàn thành phổ cập giáo dục cấp tiểu học và THCS. Song song với xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện Lộc Hà còn khuyến khích phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, với sự ra đời các mô hình như nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng công nghiệp (thu nhập 1,8 tỷ đồng), nuôi cá lồng, cá bè mang lại khoảng 80 triệu đồng/lồng, nuôi ngao với doanh thu khoảng 800 triệu đồng. Các mô hình này tập trung ở các xã Hộ Độ, Mai Phụ, Thạch Kim…

Theo ông Trần Văn Nghĩa - Phó Chánh văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM của huyện Lộc Hà, khó khăn lớn hiện nay của huyện là thiếu các nguồn lực để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu của chương trình. Một phần nguyên nhân là do đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, nên khó có thể huy động được sự đóng góp.

Phúc Quang