Đưa vào hoạt động liên doanh INAX nhà máy thứ tư

    Gốc

    Hanoinet - Tại buổi lễ, Công ty cho biết, không bao lâu nữa sẽ có thêm nhà máy số 5 đi vào sản xuất ngay bên cạnh nhà máy này. Hiện nay, vốn đầu tư đăng ký của INAX tại Việt Nam đã lên 60 triệu USD, gấp hơn 3,5 lần so với số vốn đăng ký đầu tiên vào năm 1998./.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=97057