Đưa toàn bộ người già, trẻ em tới nơi an toàn trước 12 giờ trưa nay

    Gốc

    Sáng 2-10, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã có cuộc họp khẩn cấp tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2007/10/123571