Đua thuyền tứ linh: 'Cột mốc sống' chủ quyền biển đảo ở Lý Sơn

Hội đua thuyền truyền thống 'tứ linh' tri ân đội hùng binh Hoàng Sa tổ chức lần đầu tiên vào năm 1826 và được bảo tồn, phát triển đến ngày nay.

Minh Hoàng