Đưa quan hệ Việt-Lào lên tầm cao mới

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định Việt Nam quyết tâm làm hết sức mình cùng với phía Lào đưa mối quan hệ Việt Nam-Lào lên tầm cao mới.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/268785/Default.aspx