Đưa môn 'Hà Nội học' vào giảng dạy tại các trường ở Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đề nghị nghiên cứu đưa môn 'Hà Nội học' vào giảng dạy tại các trường ở Thủ đô, đồng thời hoàn thiện tiêu chí xây dựng 'trường học hạnh phúc' trên địa bàn.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/dua-mon-ha-noi-hoc-vao-giang-day-tai-cac-truong-o-thu-do-post286169.html