ĐƯA MÔ HÌNH BONG BÓNG DU LỊCH VẬN HÀNH ĐÚNG LỘ TRÌNH

    Quốc Hội TV
    Gốc

    Ngày 15/10, mô hình 'bong bóng du lịch' tại BRVT chính thức khởi động. Để đảm bảo vận hành đúng lộ trình, địa phương đã rất nỗ lực từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

    Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chao-buoi-sang-chuc-binh-an/2021/10/dua-mo-hinh-bong-bong-du-lich-van-hanh-dung-lo-trinh/559002