Đưa hội đến gần hơn với thanh niên

ND - Đoàn kết, tập hợp các đối tượng thanh niên khác nhau luôn là nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội LHTN Việt Nam. Tuy còn nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng trong những năm qua, công tác này có những chuyển biến tích cực với nhiều mô hình, cách làm bước đầu đạt hiệu quả và chất lượng tốt.