Đưa hàng may mặc về nông thôn

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND- Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, người tiêu dùng ở các nước nhập khẩu thắt chặt chi tiêu, nhiều doanh nghiệp (DN) dệt may gặp khó khăn do không ký được đơn hàng mới hoặc những đơn hàng đã ký phải cắt giảm số lượng, nhiều DN đã phải giãn thợ...

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146588&sub=56&top=38