Đưa giấy vở học sinh vào diện bình ổn giá

(Dân Việt) - Sở Công Thương Hà Nội vừa hoàn thành kế hoạch bình ổn các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thủ đô năm 2011 để trình UBND TP.Hà Nội.

Theo đó, chương trình bình ổn sẽ được thực hiện trong 10 tháng từ 1.6.2011 đến 30.4.2012 với tổng số kinh phí là hơn 476 tỷ đồng. Ngoài việc tăng kinh phí và kéo dài thời gian hơn một tháng so với năm 2010, chương trình bình ổn các mặt hàng thiết yếu 2011 còn đưa giấy vở học sinh vào đối tượng được bình ổn giá. Thanh Xuân