Đưa diện tích ca cao lên khoảng 80.000ha

    Báo VTC News
    Gốc

    Theo quy hoạch của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, đến năm 2020, Việt Nam sẽ đưa diện tích trồng ca cao lên từ 60.000-80.000ha.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243377/Default.aspx