Đưa công tác tư pháp, thi hành án dân sự lên tầm cao mới

Ngày 28/11 tại Cà Mau, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khu vực năm 2016. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng; lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Cục Công tác phía Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cùng lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, thành trong khu vực.

Đưa công tác tư pháp, thi hành án dân sự lên tầm cao mới - Ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng tại hội nghị tổng kết thi đua - khen thưởng khu vực ĐBSCL năm 2016 tại Cà Mau.

Qua theo dõi tình hình công tác của các Sở Tư pháp, Cục THADS và báo cáo tổng kết công tác thi đua của khu vực cũng như các ý kiến phát biểu của các đại biểu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đánh giá, trong năm 2016, các cơ quan, đơn vị trong khu vực nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, đẩy mạnh các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp phát động. Nội dung kế hoạch phát động phong trào thi đua, giao ước thi đua và công tác thi đua - khen thưởng của khu vực đã bám sát kế hoạch phát động phong trào thi đua của ngành. Các Sở Tư pháp đã sôi nổi, tích cực thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan Tư pháp địa phương chủ động, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2016”.

Đối với các cơ quan THADS địa phương cũng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2016). Thông qua đó, công tác tư pháp, THADS các tỉnh, thành phố trong khu vực đã đạt nhiều kết quả quan trọng, bám sát chương trình hành động của Bộ, ngành, góp phần thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và từng địa phương.

Trên cơ sở nhất trí với nội dung báo cáo, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đề nghị, trong năm 2017, Khối các cơ quan tư pháp khu vực ĐBSCL cần nỗ lực phát huy tốt hơn nữa những thành tích, kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để đưa công tác tư pháp, THADS lên tầm cao mới. Bên cạnh đó cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua - khen thưởng; trọng tâm là Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới. Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, theo chuyên đề; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua. Việc tổ chức các phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành, của cơ quan, đơn vị từng địa phương; có chủ đề, nội dung tiêu chí cụ thể...

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tư pháp địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng cho biết, cùng với những nỗ lực, cố gắng chung của tỉnh, ngành Tư pháp Cà Mau đã tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức năng góp phần rất quan trọng vào thành quả chung trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh.

Tại hội nghị các đơn vị đã tiến hành bỏ phiếu bình bầu, lựa chọn đơn vị có thành tích xuất sắc đề nghị Cờ thi đua của ngành Tư pháp. Kết quả bình bầu, khối Sở Tư pháp có 4 đơn vị đạt trên 50% gồm Sở Tư pháp các tỉnh: Kiên Giang, Trà Vinh, Tiền Giang và Vĩnh Long. Khu vực thống nhất suy tôn 4 đơn vị nêu trên, đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp xét trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét quyết định.

Đối với khối cơ quan THADS khu vực, Hội nghị thống nhất đề xuất 3 Cục THADS (Bạc Liêu, Đồng Tháp, Trà Vinh) và 09 Chi cục THADS đề nghị Cờ thi đua ngành Tư pháp. Trong đó, có 01 Cục THADS được bình xét suy tôn đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Sau khi thống nhất ý kiến, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp khu vực ĐBSCL đã thống nhất bình chọn Giám đốc Sở Tư pháp An Giang Cao Thanh Sơn làm Trưởng Khu vực thi đua năm 2017. Đại diện ngành Tư pháp khu vực, ông Cao Thanh Sơn cam kết, trong năm 2017, khu vực sẽ tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua của địa phương, Bộ phát động, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của ngành, của từng địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh việc nhân rộng mô hình hay, cách làm có hiệu quả; những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” kích thích tinh thần thi đua cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị và kịp thời biểu dương, động viên, khích lệ đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

Hà Vy - Thành Thật