Đứa con bất hiếu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Bao năm tần tảo nuôi con khôn lớn, trưởng thành, cuối cùng người mẹ già lại phải tự tay viết lá đơn tố cáo con đẻ của mình về hành vi ngược đãi, hành hạ mẹ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=119875