Đưa CNTT vào giải quyết thủ tục hành chính

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNM) - Sở Nội vụ TP Hà Nội cho biết, đến nay, toàn bộ các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện đều có hệ thống mạng máy vi tính, có Website, sử dụng Internet và một số ứng dụng CNTT kèm theo; các phường, xã, thị trấn cũng đã có máy vi tính phục vụ công tác.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/195058