Đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TPHCM

UBND TPHCM đã yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư tham mưu, bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm của TP.

Đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TPHCM - Ảnh 1

Khu chung cư mới ở Q.8, TPHCM. Ảnh: Cao Thăng

TP cũng giao Sở Xây dựng tiếp tục tổ chức xây dựng Chương trình phát triển nhà ở TP giai đoạn 2016 -2020, định hướng đến năm 2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020 và năm 2017; đảm bảo thời gian trình HĐND TP và UBND TP xem xét thông qua, phê duyệt trong năm 2017; xây dựng Kế hoạch phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn TP giai đoạn 2016-2020 và năm 2017, trình UBND TP trong quý 2-2017.

TP cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn UBND các quận, huyện rà soát, cập nhật, điều chỉnh bổ sung, xác định các dự án nhà ở xã hội đã được duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 vào các đồ án quy hoạch phân khu 1/2000, hoặc các đồ án thiết kế đô thị, để phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với dự án nhà ở xã hội theo yêu cầu của Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, Luật Quy hoạch đô thị và Luật Nhà ở.

Liên quan đến nhà ở xã hội trên địa bàn TP, theo thông tin từ Sở Xây dựng, trong 5 năm qua, TP chỉ mới đáp ứng được 37% nhu cầu ở đối với các đối tượng thu nhập thấp tại đô thị, công nhân lao động ở các khu công nghiệp so với kế hoạch đặt ra.

MINH HUY